Психокорекційні заняття

Коли щастя, пов’язане з народженням дитини, затьмарюється звісткою про діагноз малюка, усі сили батьки спрямовують на пошук фахівців, методик та ліків, які допоможуть дитині. Але не слід забувати, що не дивлячись на діагноз перед нами дитина, насамперед особистість зі своїм характером, потребами, емоціями та бажаннями.

З огляду на сферу виникнення психологічних проблем особистості вирізняють такі види психологічної корекції:

Корекція пізнавальної сфери людини, що полягає в розвитку пізнавальних процесів (уваги, пам’яті, мислення, сприймання, уяви), допомозі в організації пізнавальної діяльності, в оволодінні різними видами пізнавальної діяльності (наприклад, читання, письмо та ін.).

Корекція емоційно-вольової та мотиваційної сфер особистості, розвиток самосвідомості. Цей блок відображає багатогранність психологічної реальності людини: емоції, почуття, переживання, бажання, мотиви, цілі, настанови, оцінне ставлення до себе та інших, самоконтроль, саморегуляція, прояви волі тощо.

Корекція аспектів поведінки (рухової разгальмованості, проблеми довільності та самоконтролю, агресивної, ворожої поведінки, чванливості, пихатості, демонстративності, брехливості або несміливості, замкнутості, ескапізму (втечі від реальності), різних видів залежної поведінки); проблем спілкування (самотності, сором’язливості; невміння налагоджувати контакт; підтримувати довірливі стосунки; труднощів спілкування з особами протилежної статі; нав’язливості, конфліктності, зневаги до оточення тощо); міжособистісних стосунків, серед яких взаємини батьків і дітей, подружжя, у групах і колективах.

Корекція невротичних станів (страхів, невротичних заїкань, енурезу, тиків, депресивного стану, безсоння тощо), психопрофілактика виникнення неврозів (фіксація на негативному емоційному стані або, навпаки, емоційна нестабільність, загострено-неадекватне реагування на оточення).